Page 6 - 2017_06
P. 6

Moziünnep a csallóközi Nagyszarván

     Családi mozinapot szervezett Nagyszarván a la-
     punkat kiadó polgári társulás május 30-án. A
     majdnem 1200 lelket számláló felső-csallóközi te-
     lepülés hatalmas kultúrházzal rendelkezik, amely
     szerencsére meg is telt ezen a keddi napon.


     A helyi magyar tanítási nyelvű alapiskola messze híres
     a járásban – kitűnő bábcsoport működik a településen,
     ez is egyfajta fokmérője: bizony a falu lakói kedvelik a
     kultúrát, s minden jelentősebb kulturális vagy sportren-
     dezvénynek örülnek. Ezért is fogadta a község önkor-
     mányzata pozitívan az egész napos fi lmvetítés ötletét.

     A Magyar Nemzeti Filmarchívum fi lmjeiből először a kis
     óvodásoknak, a kisgyermekes családoknak vetítették a

     Vuk című rajzfilmet. A kicsik nem csak hogy ismerték a
     mese történetét, de főcímdalát már a vetítés előtt közö-
     sen elénekelték. Horváth Jenő, Nagyszarva község pol-
     gármestere örömmel köszöntötte a kicsiket, az az őket
     kísérő óvónőket, illetve a gyermekükkel érkező szülő-
     ket.

     Délután egy órától az alapiskola nagyobb diákjai a

     Macskafogó című rajzfilmet tekinthették meg. A gyere-

     kek izgatottan kísérték figyelemmel, amint a bűnöző-
     szindikátusokba szerveződött macskák az egértársada-
     lom teljes felszámolásáért indítottak harcot. A település
     polgármestere a nagyobb diákoknak és tanítóiknak is
     megköszönte, hogy ilyen nagy létszámban eljöttek a
     magyar fi lmremekek vetítésére.

     A családi mozinap befejezéseként este hat órától az ér-
     deklődőknek az ismert rendező, műsorvezető Till Attila

     Tiszta szívvel című, 2016-os filmjét mutatták be, amely
     történet ebben a csallóközi községben is nagy sikert
     könyvelhetett el.     6  SZEMPONT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11