Page 4 - szempont_2020_02
P. 4

A jogállam visszaállítása,                      Az elmúlt hetekben
                                           a politikai színpadon

         a „kiváltságosok” kasztjának                     ismét megjelent a szlovák
                                           nacionalizmus. Mit
         felszámolása a cél                          gondol, ismét szélsőséges
                                           megnyilvánulásoknak
                                           lehetünk tanúi?

         Választások közelednek, s ezzel együtt egyre több szó esik      A szlovák sovinizmus mindig is je-
         a szélsőséges nézetek előretöréséről. Vajon mindez csak a      lent volt, legfeljebb időnként kevés-
         politikai kampány része vagy esetleg valóban úgy érzik a       bé, máskor erőteljesebben nyilvánul
         pártok, hogy a magyar és más közösségek ellen hangolva        meg. Ennek ad táptalajt az a nem-
                                           zetállami paradigma, amelyet máig
         tudnak sikert elérni? Ezekről is kérdeztük Menyhárt Józsefet,    őriz az ország alkotmánya. A szélső-
         a Magyar Közösség Pártja elnökét.                  séges nacionalizmus választási idő-
                                           szakban szinte törvényszerűen je-
                                           lentkezik. Amíg nemzetiségi közös-
                                           ségek elleni uszítással szavazatokat


        4  SZEMPONT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9