Page 2 - szempont_2018-2_v1
P. 2

Gyermekzsivaly,
    A megismerés                                                      kacagás és

    nyara                                                         Mátyás király


                                                                Kisújfalun    Megérkezett. Korábban jött a nyár, dasági beszélgetéseivel, s ezek se-
    mint vártuk, s talán a hidegre si- gítségével egyre jobban meg tudjuk
    került márciusi napok után sokan ismerni a felvidékiek mindennapi                         A nyár első szombatján Családi Gyer-
    örültek is a tavasz elején érkező hő- problémáit, örömeit.                                meknap helyszínéül szolgált a község Fa-
    ségnek. Feltehetően nem igaz ez a Márai Sándor nagyon szépen meg-                            luházának udvara.
    kertészkedőkre vagy a háztájiból kis fogalmazza a megismerés fontos-
    mellékest szerzőkre, mert nekik a ságát: „Bizonyos emberek, eszmék,
    nagy meleg számtalan kártevőt is je- helyzetek, melyek életedhez, jelle-                       Az érdeklődőket Geri Valéria polgármester
    lentett, a termést pedig tizedelheti. medhez, világi és szellemi sorsod-                       köszöntötte. A szervezők különféle ügyessé-
    Szeretném hinni, hogy még itt Csal- hoz tartoznak, állandóan útban                          gi játékokkal és vetélkedőkkel várták a gyer-
    lóközben is, közel a fővároshoz, egy- vannak feléd. Könyvek. Férfiak.                         mekeket és szüleiket egyaránt. Nagyon nép-
    re többen döntenek a szabadidő Nők. Barátságok. Megismerések,                           szerű volt a kicsik-nagyok egy zsákban való
    aktív, kerti kihasználása mellett, hi- igazságok. Ez mind feléd tart, lassú                       ugrálása.
    szen elegünk van már a bevásárló-  hömpölygéssel, s találkoznotok kell
    központok külföldi, hetekig szállított egy napon. De te ne kapkodj, ne                       A „ki ússza meg szárazon” játék is kedveltté
    zöldségeiből, gyümölcseiből. Eköz- siettesd útjukat és közeledésüket.                        vált, mely során a gyerkőcök vízzel teli po-
    ben látom, éppen itt a legnehezebb, Ha nagyon sietsz feléjük, elkerülhe-                         hárral a fejükön próbáltak célba érni. Eköz-
    mert munkahelyek sokasága csábít-  ted azt, ami fontos és személyesen                          ben a szabadtéri színpadon a Nevesincs
    ja a polgárokat akár másodállásba tiéd. Várj, nagy erővel, figyelmesen,                       Színház előadásában a „Mátyás király juhá-
    is, s a műszakok mellett kevesen ta- egész sorsoddal és lényeddel.”                           sza” című mesejátékot láthatta a közönség.
    lálnak időt és kedvet a háztájira. A nyár rengeteg lehetőséget kínál                         A szervezők a sok szórakozás és ugrabugra
    Azt is tudom, mindez csak kifogás, a megismerésre, s én azt kívánom                      mellett többek között lángosról, palacsin-
    hiszen nincs is annál fontosabb, Önöknek, kedves Olvasóink, hogy                         táról és frissítőkről is gondoskodtak június
    hogy valós dolgokkal találkozzunk, ismerjenek meg minél több kelle-                        2-án, szombaton.
    s azok vagyunk, amit megeszünk. mes, vidám és inspiráló embert a
    Az önellátásról viszont már lenevelt környezetükben, a Felvidéken ba-
    bennünket a kapitalizmus. Pedig rangolva leljenek új csodákra, s ha
    mélyen befolyásolja lelkünket, hogy kicsit kikapcsolódnának, találjanak
    milyen hatások érnek bennünket a érdekes programokat a Libertate
    mindennapokban, és mit is teszünk rendezvényei között is.
    a munka utáni órákban.
    Büszke vagyok arra, hogy társulá-
    sunk idén még a tavalyinál is több Németh Róbert,
    helyre tud eljutni a rendezvényeivel, a Libertate polgári társulás
    családi mozijával vagy éppen a gaz- elnöke
    2  SZEMPONT                                                                                                    SZEMPONT  3
   1   2   3   4   5   6   7