Page 3 - szempont_2018-2_v1
P. 3

Gyermekzsivaly,
 A megismerés kacagás és

 nyara Mátyás király


    Kisújfalun Megérkezett. Korábban jött a nyár, dasági beszélgetéseivel, s ezek se-
 mint vártuk, s talán a hidegre si- gítségével egyre jobban meg tudjuk
 került márciusi napok után sokan ismerni a felvidékiek mindennapi  A nyár első szombatján Családi Gyer-
 örültek is a tavasz elején érkező hő- problémáit, örömeit.  meknap helyszínéül szolgált a község Fa-
 ségnek. Feltehetően nem igaz ez a Márai Sándor nagyon szépen meg- luházának udvara.
 kertészkedőkre vagy a háztájiból kis fogalmazza a megismerés fontos-
 mellékest szerzőkre, mert nekik a ságát: „Bizonyos emberek, eszmék,
 nagy meleg számtalan kártevőt is je- helyzetek, melyek életedhez, jelle- Az érdeklődőket Geri Valéria polgármester
 lentett, a termést pedig tizedelheti. medhez, világi és szellemi sorsod- köszöntötte. A szervezők különféle ügyessé-
 Szeretném hinni, hogy még itt Csal- hoz tartoznak, állandóan útban  gi játékokkal és vetélkedőkkel várták a gyer-
 lóközben is, közel a fővároshoz, egy- vannak feléd. Könyvek. Férfiak.  mekeket és szüleiket egyaránt. Nagyon nép-
 re többen döntenek a szabadidő Nők. Barátságok. Megismerések,  szerű volt a kicsik-nagyok egy zsákban való
 aktív, kerti kihasználása mellett, hi- igazságok. Ez mind feléd tart, lassú  ugrálása.
 szen elegünk van már a bevásárló- hömpölygéssel, s találkoznotok kell
 központok külföldi, hetekig szállított egy napon. De te ne kapkodj, ne  A „ki ússza meg szárazon” játék is kedveltté
 zöldségeiből, gyümölcseiből. Eköz- siettesd útjukat és közeledésüket.  vált, mely során a gyerkőcök vízzel teli po-
 ben látom, éppen itt a legnehezebb, Ha nagyon sietsz feléjük, elkerülhe- hárral a fejükön próbáltak célba érni. Eköz-
 mert munkahelyek sokasága csábít- ted azt, ami fontos és személyesen  ben a szabadtéri színpadon a Nevesincs
 ja a polgárokat akár másodállásba tiéd. Várj, nagy erővel, figyelmesen,  Színház előadásában a „Mátyás király juhá-
 is, s a műszakok mellett kevesen ta- egész sorsoddal és lényeddel.” sza” című mesejátékot láthatta a közönség.
 lálnak időt és kedvet a háztájira. A nyár rengeteg lehetőséget kínál  A szervezők a sok szórakozás és ugrabugra
 Azt is tudom, mindez csak kifogás, a megismerésre, s én azt kívánom  mellett többek között lángosról, palacsin-
 hiszen nincs is annál fontosabb, Önöknek, kedves Olvasóink, hogy  táról és frissítőkről is gondoskodtak június
 hogy valós dolgokkal találkozzunk, ismerjenek meg minél több kelle- 2-án, szombaton.
 s azok vagyunk, amit megeszünk. mes, vidám és inspiráló embert a
 Az önellátásról viszont már lenevelt környezetükben, a Felvidéken ba-
 bennünket a kapitalizmus. Pedig rangolva leljenek új csodákra, s ha
 mélyen befolyásolja lelkünket, hogy kicsit kikapcsolódnának, találjanak
 milyen hatások érnek bennünket a érdekes programokat a Libertate
 mindennapokban, és mit is teszünk rendezvényei között is.
 a munka utáni órákban.
 Büszke vagyok arra, hogy társulá-
 sunk idén még a tavalyinál is több Németh Róbert,
 helyre tud eljutni a rendezvényeivel, a Libertate polgári társulás
 családi mozijával vagy éppen a gaz- elnöke
 2 SZEMPONT                                             SZEMPONT  3
   1   2   3   4   5   6   7   8