Page 10 - szempont_2018-3_v1-2
P. 10

Beretkei                                 A Csemadok helyi alapszerve-         A szórakozás napja a


                                         zete, a helyi alapiskola és a Li-
                                         bertate családi délutánra hív-
    szórakozás                                ta a környék apraját-nagyját,         Losonci járásban
                                         hogy vidáman búcsúztassák a
                                         mozgalmas nyarat.


                                         A 2018. augusztus 30-án megtar-
                                         tott rendezvényen a beretkei és
                                         a környékbeli oktatási és nevelé-     VárLak I. a családi piknikre! címmel invitálta az érdek-
                                         si intézmények diákjai egyaránt      lődőket a IUVENIS Neogradiensis, a Kultikon PT, az ICS
                                         részt vettek.                 nógrádi szervezete és a Libertate a 2018. augusztus 18-i
                                                                Szent István-napi családi fesztiváljukra, amelyet a füleki
                                         Mács Katalin mesemondó az         várban tartottak. A délutáni órákban a gyermekek szá-
                                         Aranyszőrű bárányról mesélt, mi-       mos ügyességi játékot próbáltak ki.
                                         közben a történetbe a gyerekeket
                                         is bevonta. A táncházzal egybekö-       Ilyen volt többek között a falmászás, az íjászkodás, kor-
                                         tött műsor nagy örömet szerzett        hű körhintán való hintázás, de még kézműveskedhet-
                                         a gyermekeknek és a szülőknek       tek is. Ez utóbbi foglalatosság során királyi ékszereket,
                                         egyaránt. Később a programok        valamint pajzsot készítettek. Emellett nagy sikert ara-
                                         egyike a barokk kúria épületébe      tott a Szent István és Gizella pároskénti fotózkodás is,
                                         tett látogatás volt, ahol a jelenlé-     amire egy festett fotóháttérnél került sor.
                                         vők megtekintették a Gömöri Fo-
                                         tóklub állandó kiállítását.          Az érdeklődők megtekintették a Füleki Farkasok kora-
                                                                beli ruhákban és fegyverzetben történő fergeteges be-
                                         A tártlatot Benedek László klub-     mutatóját is. Kipróbálhatták az íj , a kelevéz, az ostor, a
                                         elnök méltatta. A délután további       szablya használatát. A Farkasok a programjukat látvá-
                                         részében a fiatalok mellett a fel-      nyos pirotechnikai elemekkel megtűzdelve, több órán
                                         nőttek is aktívan bekapcsolódtak       át szórakoztatták a gyermekeket.
                                         a kézműves foglalkozásokba. Ki-
                                         próbálták a gyöngyfűzést, majd       Ez idő alatt a kisebbeket a MeseFigurák és a Szeleburdi
                                         helyi pedagógusok segítségével       Meseszínház tagjai szórakoztatták, a legkisebbek pedig
                                         még hűtőmágnest is készítettek.      szüleikkel ringatózhattak a piknikszőnyegen, miközben
                                         Aki pedig megéhezett, beretkei       a fiataloktól meséket hallgattak.
                                         frissítőket kóstolhatott végig.
                                                                „Nem lesz mindenkiből király vagy királynő, de királyi
                                                                erényekkel rendelkezhetünk.”

                                                                A hétpróbás feltételek teljesítése után megválasztották
                                                                a nap királyát és királynőjét, majd a gyermekek megta-
                                                                nulták Szent István üzenetét, miszerint nem lesz min-
                                                                denkiből király vagy királynő, de királyi erényekkel ren-
                                                                delkezhetünk.


                                                                Rajmund atya celebrálásában megszentelték és meg-
                                                                kóstolták az első megáldott kenyeret, amit a helyi pék-
                                                                ségben a nap tiszteletére sütöttek.

                                                                Az est hangulatát a hagyományos tűzijáték fokozta,
                                                                majd a Magyar Közösségi Ház udvarán szegedi rock-
                                                                együttesek koncertjével fejeződött be az együttlét.


                                                                „A szeretet gyakorlása vezet a legfőbb boldogsághoz”
                                                                - vallotta Szent István királyunk, s a szervezők szerint a
                                                                család, a nemzet és a szeretet jegyében telt el a VárLak
                                                                I. családi piknik is.


    10 SZEMPONT                                                                                                    SZEMPONT 11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15