Page 7 - 2017_03
P. 7

MEG KELL ÁLLÍTANI
                                             DÉL-SZLOVÁKIA
                                             TUDATOS GAZDASÁGI
                                             ELHANYAGOLÁSÁT.     marketing- és reklámlehetőségeire, Vannak olyan fiatal felvidéki vál- családi örökségüket. Ettől haszno-
     továbbá az emberi erőforrások he-  lalkozók, akik példáját hasznos- sabb és pozitívabb példát nem tu-
     lyes és célszerű menedzselésére, nak tartja?            dok mondani.
     a cégek diverzifikálására, valamint
     vajdasági vállalkozóktól hallhattak Nem szeretnék külön senkit sem
     a jelenlévők bátorító és pozitív ta- kiemelni. Mindegyik felvidéki vállal- Ön egyébként milyen területen
     pasztalatokat, élményeket.     kozó példája hasznos. Hiszen nem vállalkozik?
                       a könnyebbik utat választották, itt-
                       hagyva szülőföldjüket, hanem ke- A mezőgazdasági informatika és az
                       mény munka árán megvalósították élelmiszeripar területén tevékenyke-
                       saját álmukat, vagy továbbvitték a dem.                                                   SZEMPONT  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12