Page 3 - szempont_2018-3_v1-2
P. 3

Hangulatos,

 A szabadon,                    közösségépítő

 de tisztelettel                     családi nap a

                              Csilizközben Az öreg kontinensen súlyos, bár sok- szerint élünk, melyeket őseink hagy- ennek köszönhetően nehezen tud-
 szor nem is látszó harcok folynak, s tak ránk. nak egymással társalogni, sőt, sok-
 néhányan új értékrendek mentén  szor félnek.
 képzelnék el Európa jövőjét. Arról a Ennek jegyében végezzük mi is
 földrészről van szó, amelynek vég- munkánkat, igyekszünk a felvidé- Az elmúlt időszak eseményeinek egy
 re egy közös megközelítés mentén ki magyarság számára minden ré- részét most a Szempont hasábjain is  Medve Község Önkormányzata július második
 kellene fejlődnie, hiszen a világ na- gióba rendezvényeket szervezni, megismerhetik, beszámolók, tudósí- hétvégéjén kulturális ünnepséggel örvendeztette
 gyobbik része már rájött, máskép- lehetőséget teremteni a családi ki- tások révén, melyek segítségével sze- meg a helybeli, illetve a környékbeli polgárokat.
 pen kell ezt csinálni. kapcsolódásra és arra is, hogy a ba- retnénk a magyar nyelv megmaradá-
 rátok, ismerősök újra találkozzanak, sának és a családi értékek őrzésének
 A szabadság eszméje, amely pol- beszélgessenek. Az online korszak fontosságát is hangsúlyozni. A programok Medve és Gellér barátságos labdarúgó-
 gári társulásunk nevében is helyet közepette már a személyes kapcso- mérkőzésével kezdődtek a helyi sportpályán. Ezt köve-
 kapott, viszont nem azt jeleni, hogy latok ápolása is legtöbbször a háló- tően a falu főterén a település apraja nagyja gyűlt össze
 bármit megtehetünk, hanem éppen zatok segítségével történik, miköz- Nyilfa Péter,   egy jót beszélgetni és mulatozni. Miután Morva László
 azt, hogy tisztelnünk kell a másikat, ben egyre több tanár és szakember  a Libertate Polgári Társulás  polgármester megnyitotta a rendezvényt, színpadra
 miközben az alapvető értékrendek mondja azt, hogy a legfiatalabbak  elnöke  lépett a Black Diamond modern-tánccsoport, akiket
                               Kollár Katalin és Derzsi György zenés műsora követett.
                               Eközben a legkisebbek is találtak kedvükre való elfog-
                               laltságot, hiszen a szervezők légvárakkal, óriáscsúsz-
                               dával, trambulinnal, valamint elektromos kisautózási
 A halászlé csilizközi napja                 lehetőséggel várták őket. Mindemellett az aprónép kü-
                               lönböző díszítőelemeket is magára festethetett, részint
                               csillámtetoválás, részint arcfestés formájában.


 Szeptember első napján Medve község a II. Csallóközi  Ezalatt már egyre többen gyűltek össze a színpad előtt,
 halászléfőző fesztiválnak adott otthont. A kellemetlen  hogy Šimovič Dominik és Dórák Lara Jázmin verseny-
 időjárás ellenére is sokan ellátogattak rendezvényünkre.   táncosok latin táncbemutatóját, majd a Phoenix RT
 A főzőversenyre öt csapat nevezett be, kiknek főztjü- frontembere, Puss Tamás, és a közkedvelt magyaror-
 ket szakavatott zsűri bírálta, köztük a Bajai Halfőző Lo-  szági előadóművész, Kökény Attila műsorait egyaránt
 vagrend vezetőivel és Tatai Robival, a Séfek séfe című    végigtapsolják.
 gasztro-tehetségkutató műsorának győztesével.
 A fesztivált a Győri Automobil és Motor Club Veterán-    A falu főterén egy kézműves vásárra is sor került, egy a
 jármű Egyesület tagjai tették színesebbé a régi korok di-  községben található, mentálisan sérülteket gondozó és
 vatját megtestesítő járműveik bemutatásával. A látoga-    a szellemi fogyatékkal élők életminőségének javításá-
 tók eközben megismerkedhettek a bajai halászléfőzés     ért tevékenykedő szociális intézmény lakóinak köszön-
 fortélyaival is.                       hetően. A vásári forgatagban a kikapcsolódás mellett
 A gyerekek egész nap találtak kedvükre való elfoglaltsá-   többen megmutathatták alkotókészségüket. A prog-
 got, hiszen volt légvár, lovaglási és arcfestési lehetőség,  rampont egyik nem titkolt célja az volt ugyanis, hogy
 valamint habparti. A csapatok bográcsaiban rotyogó   a látogatók megismerkedjenek a lakók tehetségével, s
 halászleveket a jelenlévők még a levegőből is megte- gyakorolják a feltétel nélküli elfogadást, és az egymás
 kinthették, ugyanis akinek kedve támadt, az részt vehe-   iránti tiszteletet.
 tett egy Csilizköz feletti sétarepülésen.
                               A Libertate társszervezésében megrendezett Medvei
                               Családi Nap programjai utcabállal záródtak.


 2 SZEMPONT                                             SZEMPONT  3
   1   2   3   4   5   6   7   8