Page 4 - szempont_2018-3_v1-2
P. 4

Néhány év kimaradás után keretén belül a hívek azért imád-
                                                                         újra megtartották a Temp-      koztak, hogy Isten segedelmével
                                                                         lomkert Fesztivált a Duna-    szorgalmazni tudják a közösségépí-
                                                                         szerdahelyi járásbéli Nyék-     tést. A szentmisét az Arte Diversa
                                                                         várkonyon. A rendezvény Ensemble bensőséges koncertje
                                                                         egyediségét az esemény esz-     követte.
                                                                         meisége rejti: a családi egy-
                                                                         ség erősítése mellett az igé-    A Libertate-gyermeksarokban a
                                                                         nyes szórakozás a cél.       kisebbek kedvükre válogathattak
                                                                                           a formák között, ahol csillámte-
                                                                         A programok a Kuttyomfitty Társu-  toválás és arcfestés volt a kínálat.
                                                                         lat interaktív előadásával kezdőd- Így váltak a kicsik pillanatok alatt
    Nyárzáró művészeti                                                            király igazságosságával ismerked- lurkókká, vagy épp mesehősökké.
                                                                         tek, amelyből a gyerkőcök Mátyás színes „tetoválásokkal” díszített

                                                                         tek meg. Eközben Tatai Róbert a A szülők, miközben gyermekeikre
                                                                                           vártak, fellapozhatták lapunkat, s
                                                                         Séfek séfe című gasztro-tehetség-
    fesztivál a Csallóközben                                                         kutató vetélkedőjének győztese megismerkedhettek az interne-
                                                                         kezdte meg palacsintacsodáinak tes portáljainkkal is. A rendezvény
                                                                                           ideje alatt nemcsak Mátyás király
                                                                         készítését. Így, aki a foglalatossá-
                                                                         gok és a műsorok között megéhe-   korszakát idéztük fel, hiszen a gyer-
                                                                         zett, ilyen finomsággal tölthette mekek kifestőinkből Szent László
                                                                         meg korgó gyomrát.         legendájával is megismerkedhet-
                                                                                           tek. Emellett nagy sikert arattak a
                                                                         A fesztiválon a kézművesség is te- lufis társasjátékok is.
                                                                         ret kapott, ahol a gyermekek szüle-
                                                                         ikkel karöltve foglalatoskodtak. Aki Az esti órákban színpadra lépett
                                                                         pedig lovaglásra vagy íjászkodásra a Kicsi Hang verséneklő együttes,
                                                                         kapott kedvet, augusztus 31-én hó- akik műsorukba úgy a felnőtteket,
                                                                         dolhatott e ősi sportnak.      mind a gyermekeket is bekapcsol-
                                                                                           ták. A zárókoncertet Gerendás Pé-
                                                                         Az este hat órai harangszó a szent- ter Liszt Ferenc-díjas zeneszerző,
                                                                         mise kezdetét jelentette, amely előadóművész és szövegíró adta.
    4  SZEMPONT                                                                                                    SZEMPONT  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9