Page 10 - szempont_sept2019
P. 10

Tovább

        ismerkednek


        a régió


        szépségeivel

        Dunaszerdahelyi járásbéli alapiskolá-

        sok újabb csoportja utazott egy ka-
        landos öko- és sportnapra.
         A hetedikes és hatodikos diákok
        megismerkedtek a gazdaság műkö-

        désével, majd ismeretterjesztő be-
        mutatón vettek részt, mely során

        különböző fűszernövények kerültek
        terítékre a Győrújfalui Sudár Birto-
        kon. Egy diáklánynak emlékezetes
        ismerkedése volt a csípős fűszer-
        paprikával. Az érdeklődők kíváncsi-

        an készítettek fürdősót és teakeve-
        réket, ugyanis nem igazán tudták
        elképzelni, hogy lesz majd abból
        végtermék.
         A kimlei délután újra ismerkedés-
        re és a közös munkára ösztönzött
        mindenkit, ugyanis a sárkányhajó-
        zásnál mindannyiukra szükség volt.
        A közös mozgás során hamar beszél-
        getésbe elegyedtek egymással a vízi
        eszközben ülők.
         Az szeptember 13-i öko- és sport-
        nap minden résztvevő számára tar-
        talmas és mozgékony volt, ahol az el-
        mondásuk szerint felejthetetlen él-
        ménnyel gazdagodtak.
        10  SZEMPONT
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15