Page 10 - 2017_07
P. 10

A Hősök terén is


      bizonyíthatnak
      Június utolsó szombatján ismét Duna-
      szerdahelyre figyelt a honi magyarság,
      ahol harmadik alkalommal rendezték
      meg a Felvidéki Vágtát.

      Idén kétnapossá nőtte ki magát a
      rendezvény, előbb pénteken a vi-
      lág számos országában bemutatott
      Csárdáskirálynő című nagyoperettet
      láthatta szimfonikus zenei kísérettel
      a népes publikum, majd szombaton
      a lovak és a lovasok is sorra kerültek.
      Az előfutamokat követően kialakult a
      döntő mezőnye, de a késő délutáni fi-
      nálé előtt a színes kultúrműsoré volt
      a főszerep, amely során a csallóközi
      kultúra ápolói megérdemelten nagy a szeptemberi, a budapesti Hősök te- József Nagyszombat megye alelnöke
      tapsot kaptak.           rén megrendezésre kerülő Nemzeti adta át. A szlovák versenyzők számá-
                        Vágtán is találkozhatunk, ahol a ma- ra rendezett Csallóközi Vágtán pedig a
      Ezt követően a vágta fináléjában a gyarság népes lovas családja verse- vághosszúfalui Anton Bogdáň diadal-
      naszvadi Bobek László futott legjob- nyez majd egymással. A lovasoknak maskodott, ő pedig a budapesti Nem-
      ban Timothei lovával, aki mögött a a díjakat Hájos Zoltán Dunaszerda- zetközi Vágtába kvalifikálta magát.
      második helyen a tavalyi bajnok ér- hely polgármestere, Szilágyi Péter,
      sekújvári Tóth René, harmadik he- a magyarországi Nemzetpolitikai Ál- A népes vágtás közönségre a lovas-
      lyen pedig a tallósi Múcska Gergely lamtitkárság helyettes államtitkára, verseny után is remek program várt,
      végzett. Velük és a rendező város, Menyhárt József, a Magyar Közösség amelynek csúcspontja az EDDA kon-
      Dunaszerdahely versenyzőjével majd Pártjának elnöke, valamint Berényi certje volt.                      (kov)


       10 SZEMPONT
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15