Page 9 - 2017_07
P. 9

Az apróságok a Vuk megunhatat-
                                          lan mesés történetét nézték meg,
                                          amely nagy sikert aratott körükben.
                                          A nagyobbak Móricz Zsigmond Ár-
                                          vácska című megfilmesített regé-
                                          nyével ismerkedhettek meg. A mű
                                          a nyolcadik osztályosok kötelező ol-
                                          vasmánya is, ők különösen örültek
                                          a filmválasztásnak. A felnőtt közön-
                                          ségnek pedig a Csárdáskirálynőt ve-
                                          títették a kora esti órákban.

                                          A moziélmény lassan ismeretlen fo-
                                          galommá vált sajnos a Bodrogköz-
                                          ben is, a szórakozásnak, kultúrának
                                          ezen formája kuriózumnak számít
                                          a környéken, ezért is örültek a nap-
                                          nak a résztvevők. Sokunkban éb-
                                          resztett nosztalgiát, visszagondolva
                                          azokra az időkre, amikor még szin-
                                          te minden településen volt mozi, s
                                          miközben az emberek szórakoztak,
      Minden korosztály a saját ízlése sze- A mozi egykor nagy szerepet játszott  egyúttal társaságban, barátokkal
      rint választhatott a helyben vetített a kultúra terjesztésében, a közössé- tölthették az időt.
      filmek közül. A kora délutáni órák- gek számára kikapcsolódást nyúj-
      ban a Wellhello gárdájával készült tott. Ma már nagyon ritka kisebb  A fiatalok pedig új érzésekkel gaz-
      #Sohavégetnemérős című filmet településeken az ilyen lehetőség – a  dagodhattak, hiszen számukra szo-
      láthatták a kortárs film és zene ra- tévé és az internet azonban még- katlan dolog, hogy a mozgó mozi
      jongói.               sem váltja ki a valódi moziélményt.  szinte házhoz jött! A Családi Mozit
                        A Családi Mozi így segített megta- a Magyar Miniszterelnöki Hivatal
      Az esti film pedig már főleg a felnőt- pasztalni, hogy közösségben a film  segítségével a Libertate Polgári Tár-
      teknek szólt, akik szívesen gondol- egészen másfajta élvezetet nyújt. sulás szervezte. Bízunk benne, hogy
      tak vissza az 1970-es években telt                   segítségükkel még sok hasonló él-
      fiatalságukra, de a többi korosztály A Bodrogszerdahelyi Magyar Tan- ményben lesz részünk a jövőben is!
      is jól szórakozhatott a legendás Csi- nyelvű Alapiskolában a június 14-e a
      nibaba vetítésén.          Családi Mozinapé volt.                      (kov)
                                                     SZEMPONT  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14