Page 8 - 2017_07
P. 8

Régi idők      moziját idézve


      Akár ez is lehetne a címe annak a vetítéssorozat-
      nak, amelyet a Libertate Polgári Társulás szervez
      szerte az országban, s amely Peredre is eljutott.

      Nehéz volt kiválasztani a mindenki- kedves vendégek elmondták, hogy A kisgéresi ovisok és kisiskolások
      nek megfelelő filmet, de végül úgy igazán fantasztikus élményben volt körében június 15-én délelőtt nagy
      éreztük, jól döntöttünk. A válasz- részük, hogy milyen jó volt végigül- sikert aratott a Családi Mozi kereté-
      tásnál az játszotta a legnagyobb ni egy filmet otthon, és nem pedig ben vetített Szaffi című mesefilm.
      szerepet, hogy minden korosztályt egy nagyvárosi plázában. Többeket
      megcélozzunk, mindenki találja nosztalgikus hangulat töltött el, és A Libertate Polgári Társulás – a Ma-
      meg a számára legkellemesebb arról beszéltek, hogy mikor és mi-  gyar Miniszterelnöki Iroda segítségé-
      időtöltési lehetőséget. Négy filmet lyen filmet láttak itt Pereden 15-20 vel – Kisgéresbe is eljuttatta a mozi-
      néztünk meg végül, és sorrendben vagy akár több évvel ezelőtt.     filmek megtekintésének lehetőségét.
      a legkisebbekkel kezdtük. Elsőként
      reggel 10 órakor kezdtük vetíte-
      ni a Vuk című nagy sikerű magyar
      rajzfilmet, amelyet az óvodások és
      az alapiskolák alsó tagozatos osz-
      tályai számára játszottunk le, telt
      ház előtt. Többen eljöttek hozzánk
      a szomszédos falvak iskoláinak di-
      ákjai közül, így - Zsigárdról, Király-
      révből és Negyedről.

      Délben az Egri csillagok című magyar
      történelmi film forgott a felső tago-
      zatos osztályok tanulói számára.

      Kora este az idősebb korosztályt
      céloztuk meg a Mágnás Miska című
      zenés vígjáték 1948-as filmfeldol-
      gozásával, Keleti Márton rendezé-
      sében.

      Az esti, úgynevezett főműsoridős
      program pedig a Kern András ren-
      dezte Gondolj rám című magyar
      film volt, amelyben a főszerepet a
      rendező és Eszenyi Enikő játszotta.
      Az esti film után egy röpke kis be-
      szélgetés is kerekedett, amelyen a


       8 SZEMPONT
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13