Page 4 - 2017_07
P. 4

mutatnunk, hogy részei vagyunk en-
      nek az országnak, s az anyaország
      segítsége mellett Szlovákiától kell kér-
      nünk, ami jár, nem szabad megelé-
      gednünk azzal, ami jut, mert ebben
      az országban fizetjük az adóinkat, s az
      itteni gazdáknak ebből kell boldogul-
      niuk.“

      A szakmai rendezvényt Hervay Rozá-
      lia vezette, akinek irányítása mellett
      mezőgazdasági és gazdasági szakem-
      berek adtak elő az aktuális kihívások-
      ról, de a Libertate által indított három
      oldal – szolgaltatas.sk, termek.sk,
      haztaji.sk – is bemutatásra került.

      A szolgáltatások iránt érdeklődők
      egyik legnagyobb gondja, hogy nehe-
                                          zen találnak megfelelő szakembert.
                                          A Szolgáltatás.sk oldal célja, hogy a
                                          látogatók számára kereshető szol-
                                          gáltatói adatbázist biztosítson, a vál-
                                          lalkozások számára pedig ingyenes
                                          megjelenési felületet nyújtson. Azt
                                          gondoljuk, az ipari termelés átala-
                                          kulásának időszakában fontos, hogy
                                          szolgáltatásaink szintjén előbbre
                                          lépjünk, mert az olcsó munkaerőn
                                          túl is vannak távlatok. A saját vállal-
                                          kozás feltöltéséhez előbb az olda-
                                          lon regisztrálni kell, az ott található
                                          regisztrációs űrlap kitöltésével. A
                                          regisztráció után elérhetővé válik a
                                          vállalkozás feltöltési oldala, ahol meg
                                          lehet adni annak profilját és elérhe-
                                          tőségeit.


       4 SZEMPONT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9