Page 8 - szempont_2020_09
P. 8

Dunaszerdahelyen


                         a karate is eredményes


                         A felvidéki fiatalok körében már évek óta népszerűek a küzdősportok, s
                         azok választéka is egyre bővült. A legismertebb feltehetően a karate, amely
                         hazájában, a jövő évi tokiói olimpián a sportágak közt is bemutatkozik.
                         A Csallóközben több sikeres klub is működik, a dunaszerdahelyi Ippon
                         Karate Klub tagjai a Shito-ryu szakágban remekelnek.                         A csallóközi csapat már 28 éve mű- az 5. helyet szerezte meg” – számol
                         ködik, s Csiba Tibor elnök amellett,  be az aradi eredményekről, ahol az
                         hogy edzi is a tanítványokat, maga  Európai Shito-ryu karate szövetség
                         is versenyez még a masters kategó- elnöke adta át neki munkássága el-
                         riában, méghozzá remek eredmé-   ismeréseként a 6. Dan nagymeste-
                         nyekkel.              ri és fiának Dávidnak a 2. Dan övfo-
                           A hétköznapi életben a helyi váro- kozatot.
                         si rendőrség parancsnokaként dol-
                         gozik, s karatéban elért eredmé- „Tavaly 16 versenyen vettünk részt.
                         nyei nem a véletlen eredményei, hi- Ebből 9 nemzetközi megmérettetés
                         szen már több mint négy évtizede  volt. Összesen 20 arany, 22 ezüst és
                         a sportág szerelmese. Az iskolában  25 bronz került versenyzőink nyaká-
                         tartott edzések mellett a saját házuk  ba” – tudjuk meg Tibortól.
                         pincéjében is ott a tatami, ahol ma-
                         ga és tanítványai fel tudnak készülni  Egyre több fiatal érdeklődik a kara-
                         a nagyobb versenyekre, amelyekből  te ezen válfaja iránt, amelyről érde-
                         akad bőven.             mes kiemelni, hogy a tokiói olimpián
                           Az idei szezonjukat, ahogy any- éppen ennek képviselői küzdhetnek
                         nyi más sportolónak, a koronavírus  meg az érmekért.
                         nehezítette, s inkább csak online vi- Amikor kiderült, hogy a karate ott
                         adalokra került sor. Tavaly Aradon  lesz ötkarikás játékokon, minden-
                         kellett bizonyítaniuk, ahol június- ki érezte, hogy mérföldkő a sport-
                         ban Európa-bajnokságot szerveztek.   ág számára. A világszerte több tíz-
                         A csallóköziek a nemzetközi mezőny- milliósra tehető karatés társadalom
                         ben sem játszottak alárendelt sze- ugyanis évtizedek óta várja az olim-
                         repet, hiszen érmekkel tértek haza   piára kerülést. A sportág többször is
                         Erdélyből.             ott volt az ötkarikás játékok kapujá-
                           A klubelnök érdeklődésünkre el- ban, de az utolsó szavazásokon el-
                         árulta, a szervezés az egy évvel ko- bukott.
                         rábbi csalódást keltő olaszországi  A sportág szempontjából persze
                         kontinensviadal után megfelelő szín- csak a 2021-es részvétel a biztos az
                         vonalú volt, de azért a hőség min- olimpiák szintjén, de abban biztosak
                         denkinek óriási kihívást jelentett.  lehetünk, hogy a japánok odahaza
                                           mindent megtesznek a karate lehe-
                         „Klempa Lóránt senior +35 kategó-  tő legmagasabb színvonalú szerve-
                         riában és jómagam masters +55 ka-  zéséért. Természetesen tájainkon
                         tegóriában ezüstérmet szereztünk,  is a cél a részvétel kiharcolása, de
                         Csiba Dávid senior kategóriában na- ahogy más sportágakban, így a kara-
                         gyon erős mezőnyben végül a 9. he- te területén is nagy kihívásokkal kell
                         lyen végzett és a csapat (Csiba Dávid,  megküzdeniük a kluboknak, nincs ez
                         Klempa Lóránt és Gombala Péter)   másként Dunaszerdahelyen sem.


        8  SZEMPONT
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13