Page 15 - szempont_2020_11
P. 15

Nevessünk
        Veszélyes             Szeretős              Elszántság
        Három gegszter béka beszélget.   Ül a gazdag ember a feleségével az  A kezdő focista leszerződik a ke-
        – Brek...             étteremben, amikor ráköszön egy  ménységéről híres csapatba. Első
        – Brek...             szőke bombázó, szájon csókolja,  edzésén az edző eligazítást tart:
        – Brekeke...            majd továbbmegy. A feleség telje-  – A legfontosabb, hogy ha nem tu-
        Az első béka fogja és lelövi a har- sen kiakad.            dod a labdát elrúgni, akkor az ellen-
        madikat.              – Ki volt ez?            félbe rúgj egy nagyot, nehogy el-
        – Ezt miért tetted? – kérdi a második. – Drágám döntöttem, nem titkoló- szaladjon. Na, kezdjük! Hol a labda?
        – Túl sokat tudott, és fecsegett  zom tovább, ez a szeretőm – vála-  Mire egy hang a csapatból:
                         szolja a férj.           – A fenébe a labdával! Kezdődjön a
        Protekció             – Azonnal elválok!         játék!
        Felvételizik három diák. Bemegy az  – Te tudod. De gondolj bele, villa,
        első, akinek hatalmas protekciója  sportkocsi, ékszerek, ezekről mind Újságos
        van. Megkérdezi a bizottság:    lemondasz?             – Milyen nap van ma? – kérdi egyik
        – Mikor fejeződött be a második vi- A feleség csöndben van egy ideig. rendőr a másiktól.
        lágháború?             – Te, nem a Kovács az ott a másik  – Nem tudom, de ott az újság a ke-
        – Hát talán a század közepe felé – asztalnál? Ki az a nő vele?    zedben, nézd meg abban!
        mondja a felvételiző.       – Az a Kovács szeretője.      – Nem jó, ez tegnapi újság!
        – Zseniális, fel van véve!     Az asszony megint elgondolkozik,
        Bemegy a második jelentkező, aki- majd megszólal:
        nek van egy kis protekciója. A kér- – A miénk szebb.         Éden
        dés ugyanaz:                              Két kukac találkozik:
        – Mikor fejeződött be a második vi- Zenész              – Nagyon le vagy törve, mi a baj?
        lágháború?             – Hogy hívják az aluszékony zenészt? – Kiűztek a paradicsomból.
        – 1945.              – Dúr moll.
        – Egy kicsit pontosabban esetleg?
        – Valamikor tavasz vége felé, tán
        májusban.
        – Rendben. Felvettük.
        Bemegy a harmadik jelentkező, aki-
        nek egyáltalán nincs protekciója.
        A kérdés ugyanaz:
        – Mikor fejeződött be a második vi-
        lágháború?
        – Európában, 1945. május 6-án lépett
        érvénybe a fegyverszünet, a japánok
        1945 szeptemberében kapituláltak.
        – Hmmm. Hány embert vesztett a
        Szovjetúnió?
        – Huszonkétmillió-hétszázezer-száz-
        kettő.
        – Hmmm. Név szerint?

        Jövő
        Székely bácsi kérdezi a fiától, hogy
        mennyi az idő.
        – 10 perc múlva kettő – feleli az, mi-
        re kap egy taslit.
        – Ezt miért kaptam? – kérdi, mire a
        válasz:
        – Nem azt kérdeztem, hogy 10 perc
        múlva mennyi idő lesz..


                                                   SZEMPONT   15
   10   11   12   13   14   15   16