Page 10 - szempont_2020_11
P. 10

Hányan leszünk?

        2021-ben ismét népszámlálásra kerül sor Szlovákiában. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla,
        hogy a tízévente végzett felmérés túl mutat a puszta számadatokon. Nyelvi jogaink egy része, tele-
        pülésneveink használata, a kultúránk ápolására juttatott keretösszeg és sok egyéb kötődik szorosan
        közösségünk nagyságához. A megszokottól eltérően az új felmérés során több nemzetiséget is feltün-
        tethetünk. Számomra, ahogy sokunk számára nem kérdés, mely közösséghez tartozónak vallom ma-
        gam: nemcsak elsősorban, de minden sorban magyarnak. Ne feledjük, bár az ívet egyénenként (vagy
        egyénileg) töltjük ki, válaszaink teljes közösségünk életét befolyásolják. Fontos, hogy közösségként is
        segítsük egymást abban, hogy egyénenként büszkén valljuk magunkat magyarnak.
        Nemzeti múltunk kötelesség, a jelen felelősség, jövőnk lehetőség. Vállaljuk büszkén magyarságunkat! 


                 Menyhárt József
        10  SZEMPONT
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15