Page 11 - szempont_2020_11
P. 11

A helyi értékeink most még fontosabbak        Olyan időszakot élünk, amely nem csak az egészségünk szempontjából tartalmaz kihívásokat,
        de mindennapi boldogulásunk is veszélybe kerül. Éppen ennek okán is fontos, hogy tudjuk, a
        saját értékeink őrzése és támogatása kulcsfontosságú.
        A gazdaság területén sincs ez másként, mert a koronavírus okozta válság a vállalkozásokra és
        így a munkavállalókra is kihat. Ebből a szempontból az állam feladata a hazai termelők megvé-
        dése, de ahogy korábban, most is vannak ennek hiányosságai. A mi lehetőségeink korlátozottak,
        de annyit mindenképp megtehetünk, hogy a vásárlásaink során esélyt adunk a helyi termékek-
        nek, szolgáltatásoknak, így is élénkítve a regionális piacot.
        Társaságunk működésének kezdete óta éppen erre helyezte a hangsúlyt, s három oldalunk is a
        helyi értékek előretörését támogatják.        – Termék.sk  –


        A termék.sk célja, hogy a látogatók  előtűnjenek, legyen az akár saját  san elrejtésre kerülnek. Az elrejtett
        számára egy kereshető adatbázist  maga által előállított termék, vagy  hirdetés bejelentkezés után elérhető
        biztosítson, a termékek eladói szá- olyan termék, ami ismételt értéke- a hirdető számára, aktualizálás után
        mára pedig egy ingyenes megjele-  sítésre kerül.           az adott hirdetés újra megjeleníthe-
        nési lehetőséget nyújtson.      Az értékesíteni kívánt termék fel- tő a látogatók számára.
         Eddig leginkább azt tapasztalhat- töltéséhez előbb regisztrálni kell az
        tuk, hogy a magyar nyelvű lapok és  oldalon található regisztrációs űrla-
        hírportálok szintjén lehetett magyar  pon. A regisztráció után elérhetővé
        hirdetéseket feladni, közölni, vagy  válik a termék feltöltési oldala, ahol  A termékek megtalálását megköny-
        az éppen szlovák nyelvű portálokon  megadható a termék leírása és az  nyítendő termék-csoportosítást ala-
        egyfajta kevert szövegként magyar  eladó elérhetőségei. Az ide feltöl- kítottunk ki:
        és szlovák nyelvű hirdetések jelen- tött adatok a későbbiekben tetsző-
        tek meg. Esetleg a magyarországi  legesen módosíthatók, frissíthetők  – Autó-motor
        webes felületek jelentettek alterna- vagy törölhetők. Feltöltés és men- – Gépek és szerszámok
        tívát. A termék.sk az érdeklődőknek  tés után a termék automatikusan
        egyszerű formai megoldás mellett  megjelenik az oldal katalógusában  – Ruházat
        kínál lehetőséget arra, hogy a fo- a látogatók számára.        – Gyerekáru
        gyasztói világban olyan nagy szám-  A feltöltött hirdetések két hóna-
        ban jelenlévő termékek mellett   pig jelennek meg, utána automatiku- – Egészség, szépség

                                           – Műszaki cikkek
                                           – Számítástechnika
                                           – Mobiltelefon

                                           – Ingatlan
                                           – Építkezés, kert

                                           – Bútorok és kiegészítők
                                           – Állattartás

                                           – Sport, szabadidő
                                           – Művészet

                                           – Egyéb


                                                   SZEMPONT   11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16