Page 13 - szempont_2020_11
P. 13

– Háztáji.sk  –


        Ennek az oldalnak célja összekötni a  hiszen mindannyian szívesebben vá- nak lehetőségük legyen megtekin-
        kiváló minőségű alapanyagokat kí- sárolunk gyümölcsöt, húst, pékárut  teni is a kínált árut. Adatainkat, a
        náló helyi gazdálkodókat azokkal a  vagy épp mézet attól a termelőtől,  termékek listáját és a fotókat a jö-
        vásárlókkal, akik hisznek a háztáji  akit személyesen ismerünk.    vőben is módosíthatjuk. Vásárló-
        termékek hozzáadott értékében.    Az adatbázis használata mind a  ként mindössze annyi a dolgunk,
         A haztaji.sk folyamatosan bővü- termelőknek, mind a vásárlónak  hogy az ingyenes oldalon a kereső
        lő adatbázisa egyedi a maga nemé- egyszerű, könnyen tájékozódha-  segítségével vagy a kategóriák sze-
        ben, hiszen kifejezetten a kisterme- tunk benne. Termelőként az ingye- rint böngészve megkeressük a szá-
        lőket szeretné támogatni. Az elmúlt  nes regisztráció után tudjuk feltöl- munkra legszimpatikusabb terme-
        évek tapasztalatai azt mutatják, hogy  teni adatainkat és termékeinket, va- lőket, majd a megadott rendelke-
        a vásárlók keresik a magasabb érté- lamint utóbbiakról fényképeket is  zésre állási időben felvegyük velük
        ket képviselő háztáji termékeket,  mellékelhetünk, hogy vásárlóink- a kapcsolatot.                                                   –
        A háztáji gazdálkodásnak számos előnye van, egyebek között:      Tehát meg vannak az oldalaink, azaz
                                           az eszközünk a sikeres kereskedésre,
        – egészségesebb összetételű élelmiszert biztosít, amelynek ismerjük  de az oldalak sikere azon múlik, hogy
         az eredetét;                            növeljük a felhasználók számát. Te-
        – lehetőség nyújt a lemaradó régiókban élőknek a jövedelmük      hát mindenképp célunk, hogy növe-
         kiegészítésére;                           kedjen az oldalakon kínált termékek
                                           és szolgáltatások száma és ezzel egy
        – a mezőgazdaságunk életben tartását is elősegíti;           időben növekedjen az érdeklődők,

        – helyben tartja a jövedelem egy részét;                vásárlók száma is.
                                            Tehát egyre könnyebb és olcsóbb
        – hosszabb távon segít megelőzni az elvándorlást;           eljuttatni egy új, egyedi terméket a

        – a háztáji gazdálkodásban előállított termékeknél alkalmazott kézi  vásárlóhoz, és ami ugyancsak fontos,
         módszerek és az állattartás jellege miatt általában kevesebb    a piacra jutás költségei is jelentősen
         energiát igényelnek, mint a nagyüzemekben;             lecsökkentek.
                                            De arra is fel kell készülni, hogy
        – arra ösztönöz, hogy természeti környezetünket óvjuk és használjuk  az újfajta kereskedelemben követel-
         az általa nyújtott lehetőségeket;                  mény az új termék „egyénre“ sza-

        – segít megőrizni a hagyományos tudást állattartásról,         bása, egyediségének biztosítása, és
         növénytermesztésről és az egyes feldolgozási technikákról;     ezen felül a vevő a vásárláskor a ter-
                                           mékkel együtt egyfajta „élményhez“
        – a közösségi összetartozásra is pozitív hatással van.         is hozzá akar jutni.


                                                   SZEMPONT   13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16