Page 12 - szempont_2020_11
P. 12

– Szolgaltatas.sk  –        A szolgáltatás.sk célja, hogy a látoga- intézkedései azt eredményezték,  foglalkozó magyar nyelvű portál pe-
        tók számára egy kereshető szolgál- hogy a megfelelő szakmai háttérrel  dig eddig hiányzott.
        tatói adatbázist biztosítson, a vállal- rendelkező szolgáltatókból nagyon  A szolgaltatas.sk oldalon a sa-
        kozások számára pedig egy ingyenes  kevés található a piacok. Hiányoznak  ját vállalkozás feltöltéséhez szintén
        megjelenési lehetőséget nyújtson.  a szakoktatók is, kevés a szakmát vá- előbb regisztrálni kell az oldalon az
         A szolgáltatások után érdeklődők  lasztó fiatal és közülük is inkább kül- ott megtalálható regisztrációs űrla-
        egyik legnagyobb gondja, hogy nehe- földön próbáltak szerencsét a jobb  pon. A regisztráció után elérhető-
        zen találnak megfelelő szakembert,  megélhetés reményében. Ezért is  vé válik a vállalkozás feltöltési olda-
        mert az elmúlt évtizedek elhibázott  nehéz megtalálni a szolgáltatókat  la, ahol megadhatóak a vállalkozás
        oktatáspolitikai és munkaerőpiaci  egész Szlovákiában, szolgáltatásokkal  profilja és elérhetőségei.                                           Miben segít az oldal?

                                           – szolgáltatói adatbázist épít,

                                           – lehetőséget biztosít a saját
                                            vállalkozás feltöltésére,
                                           – bemutatja a felvidéki magyar
                                            szolgáltató vállalkozókat,
                                           – területenként csoportosítja
                                            a vállalkozásokat,
                                           – adatokat és elérhetőségeket
                                            közöl a szolgáltatók kapcsán,
                                           – megmutatja hol tudunk
                                            anyanyelvünkön is
                                            kommunikálni a szolgáltatóval,
                                           – lehetőséget biztosít a több
                                            kritérium szerinti keresésekre is.


        12  SZEMPONT
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16