Page 10 - 2021_04
P. 10

A túrázás remek kikapcsolódási
        lehetőség, különösen a korlátozások  Mit fontos
        ideje alatt, amikor a kikapcsolódá-
        si lehetőségek száma jócskán meg-
        apadt. Fontos viszont a jó felkészü- tudni
        lés, mert nem elegendő egy mobillal
        a kezünkben nekivágni az utunknak,
        ha kellemes élményekkel akarunk  túrázás előtt?
        hazatérni.
         Kellő elővigyázatosság nélkül
        ugyanis akár a túrázás is veszélyes-
        sé válhat. Éppen ezért, a túrázást se- Néhány hasznos tipp
        gítő alkalmazásunk mellett is érde-
        mes előre tájékozódnunk.

        Mit vigyünk magunkkal?

        Túrázás előtt mindenképpen néz-
        zük meg az időjárás előrejelzését.
        Számoljunk azzal, hogy a meteoro-
        lógusok is tévedhetnek egy adott
        régió kapcsán, ezért okvetlenül öl-
        tözzünk rétegesen, ha szükséges vi-
        gyünk magunkkal napszemüveget,
        sőt a fejfedőt vagyis a sapkát vagy
        kalapot se hagyjuk otthon, mert eső
        vagy napsütés ellen is segítségünk-
        re lehet. Amennyiben új cipőben
        szeretnénk túrázni, ne a túraútvo-
        nal kezdete legyen az első ismer-
        kedés a lábbelivel, érdemes előt-
        te mindenképp néhány kilométert
        megtenni benne, de már az is se-
        gít, ha 10 percnél többet viseljük
        az új cipőt, mert enélkül könnyen
        kellemetlen élményeket okozhat a
        sarkunknak. Fontos, hogy a cipőnk
        kissé hozzáidomuljon a lábunkhoz.
        A csavarGO alkalmazásunk haszná-
        latához pedig szükségünk van mo-
        biltelefonra, ezért a készülék ele-
        mét okvetlenül töltsük fel.

        Amennyiben először próbáljuk ki a
        csavarGO-t, fontos, hogy tájékozód-
        junk az applikáció használatáról. Ezt
        megtehetik a csavargo.eu honlapon,
        ahol részleteiben leírtuk a szükséges
        információkat. Ha egyedül indulunk
        útnak, okvetlenül tájékoztassunk va-
        lakit arról, hogy túrázni készülünk,
        ezzel is elkerülve az esetleges kelle-
        metlenségeket.


        10  SZEMPONT
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15