Page 6 - 2021_04
P. 6

Új                                           lehetőséget                                           teremtenek                                           a piacok

                                           Az elmúlt években egyre többet
                                           beszélünk arról, milyen fontos a
                                           táplálkozásunk az egészségünk
                                           szempontjából. Ennek érdekében
                                           pedig akkor teszünk, ha minősé-
                                           gi alapanyagokból készült ételeket,
                                           vagy éppen gyümölcsöt, zöldséget
                                           fogyasztunk, ideális esetben helyi
                                           termelőktől.

                                           Az életmódot segítő tanácsok, ét-
                                           rendek sokasága igyekszik segíte-
                                           ni bennünket, de abban a legtöbb
                                           szakember megegyezik, hogy a fi-
                                           gyelmes munkával termelt zöldség
                                           vagy éppen tenyésztett állat az asz-
                                           talunkon is kevesebb gondot okoz,
                                           mint a mennyiségi élelmiszerek egy-
                                           -egy darabja.
                                            A járvány előtti gazdasági fellen-
                                           dülés azt is lehetővé tette, hogy egy-
                                           re több ember engedhesse meg ma-
                                           gának a minőségibb élelmiszerek vá-
                                           sárlását, bizonyos keretek közt. Sőt,
                                           még a szerényebb körülmények kö-
                                           zött is odafigyelünk arra, mire is köl-
                                           tünk. A hozzáértők úgy érvelnek, in-
                                           kább a mennyiséget kell megfogni,
                                           miközben a megfelelő ár-minőség
                                           kombinációjának megtalálása sokat
                                           segít abban, hogy az egészségesebb
                                           életünk ne legyen drágább, mint a
                                           korábbi.
                                            Ennek fényében egyre több őster-
                                           melői piac indult útjára, a Csilizköz-
                                           ben, Nyáradon, vagy a Mátyusföldön,
                                           Tallóson havi rendszerességgel talál-
                                           koztak a gazdálkodók, kézművesek,
                                           tenyésztők és sok olyan ember, aki
                                           saját kreativitását és a helyi vidék le-
                                           hetőségeit kihasználva minőségi ter-
                                           mékeket kínáltak a vásárlóknak.


        6  SZEMPONT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11