Page 11 - 2021_04
P. 11

Hogyan érdemes kezdeni?

        Amennyiben korábban még nem tú-   TANÁCSOK TÚRÁZÁSHOZ
        ráztunk, ne a leghosszabb túraútvo-
        nalon kezdjünk bele a kalandba. Le- – kényelmes öltözék, cipő     – szájmaszk/reszpirátor,
        hetőleg hívjunk társat a természet-  (három réteges öltözék,     – elegendő étel, ital
        ben töltött időre. Gondoljunk arra,  vízálló és szellőző),        (ha nem éppen éttermekkel,
        hogy a folyadékbevitel fontossága  – a nagyobb esőzések miatt      falatozókkal övezett részre
        nemcsak otthon, munkahelyen fon-    kényelmes és vízálló kabát     készülünk),
        tos, hanem túrázás közben is. Ne  szükségeltetik,
        hagyjuk otthon tehát a vizespalackot,                  – elsősegélycsomag:
        legyen elegendő mennyiségű víz vagy  – cipő (vastagabb talppal),     alapgyógyszerek
        éppen tea nálunk. Hasonlóan fontos  – sapka (napsütés miatt),       (fájdalomcsillapító,
        az energiapótlás. Ha csak gyümöl-                     hasmenés elleni
        csöt vagy energiaszeletet is viszünk  – esőkabát (az időjárástól     tabletta, orvos által
        magunkkal egy rövidebb túrára, már   függően),              előírt gyógyszerek,
        az is tökéletes. A lényeg: könnyű fo- – hátizsák: kényelmes (ajánlott   allergiagyógyszerek,
        gyaszthatóság és az energiabevitel.   a pántokkal ellátott hátizsák,   ragtapasz, steril
        Fontos viszont megjegyezni, ebben   gondolnunk kell arra, hogy     gumikesztyű, kisolló,
        az esetben is a megfelelő tervezés   a ruházatunk levételekor      biztosítótű, steril kötszer),
        a lényeg. Lehetőség szerint a hátge-  az adott ruhadarabot       – szúnyogirtó-, kullancsriasztó
        rincét kímélő tarisznyába, hátizsák-  a hátizsákba fogjuk rakni),     szerek (esetleg
        ba ne pakoljunk felesleges dolgokat,                    kullancscsipesz),
        ugyanis azok egy idő után terhelik  – sál (szél esetére),
        a gerincünket és az plusz nehézsé-  – váltóruha,            – esetleg túrabot.
        get okozhat.        Elővigyázatosság jegyében

        Egy túra előtt gondoljunk az elsőse-
        gélycsomagra is. Ne legyen rá szük-
        ség, de jó, ha van! Ahogy azt is ér-
        demes átgondolni, hogy a hely-
        szín, amit felfedezni szándékozunk,
        nem biztos, hogy éppen túrázókkal
        lesz tele. Ezért, ha netán bajba ke-
        rülünk, fontos, hogy megtaláljanak
        bennünket. Ezért az ilyen a túrázás-
        ra vigyünk magunkkal legalább egy
        30×30 cm-es vörös textildarabot,
        amit baj esetén felhasználható. Le-
        het, hogy mindez túlzott óvatosság-
        nak tűnik és vélhetően az esetek 99
        százalékában nem lesz rá szükség,
        de abban a maradék részben óriási
        segítség lehet.
        Élményekben gazdag
        túrázást kívánunk Önnek!

        Csavarogjon Felvidék csodái
        közt a csavarGO-val!


                                                   SZEMPONT   11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16